Popüler İçerikler

Katarakt Ameliyatı Sonrası Bulanık Görme

Katarakt ameliyatı sonrası bulanık görme; oldukça normal bir durumdur. Katarakt hastalığı sıradan ve en çok karşılaşılan göz hastalıklarından bir tanesidir. Bazen doğuştan gelen bu hastalık bezen de yaş gibi nedenlere bağlı olarak sonradan kendisini hissettirebilir. Tabi katarakt hastalığı şeker hastaları ve içeriğinde kortizon gibi ağı...

Katarakt Ameliyatı Kaç Günde İyileşir

Katarakt ameliyatı kaç günde iyileşir; Katarakt hastalığı sıradan bir hastalık olsa da tedavisi için öngörülen tek yöntem cerrahi müdahaledir. Katarakt hastaları bu basit hastalıktan kurtulmak için ameliyat olmaktan çekinebilir. Oysaki katarakt ameliyatı yaklaşık 15-20 dakika kadar süren bir operasyondur. Tabi bazı hastalarda müdahale s...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Ödem Oluşması

Katarakt ameliyatı sonrası gözde ödem oluşması; Göz yapısı itibariyle pek çok organa göre hassastır ve her zaman özenli bir bakım ister. En ufak bir toz tanesi bile gözün mikrop kapmasına neden olabilir. Özellikle ameliyat sonrasında gözün hassasiyeti daha da artar. Bilindiği üzere katarakt ancak ameliyatla kesin olarak tedavi edilebile...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Damlası

Katarakt ameliyatı sonrası göz damlası, sık karşılaşılan şikayetler içerisinde yer alan gözde kataraktın giderilmesi için cerrahi operasyon kullanılarak kataraktın çıkartılması gerçekleşir. Gözde katarakt oluşması görme bozukluklarına neden olur. Özellikle ışığın göz içerisine girmesine engel olduğu için görmede azalma meydana getirir. ...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı

Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı: İlerleyen yaştaki kişilerin ortak şikayeti olan katarakt görme bozuklukları içerisinde en sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Bulanık görme, çift görme ve okuyamama problemlerini beraberinde getiren katarak ilerleyen dönemlerde ise kişinin araç kullanmasına engel olacak duruma gelebilir. Bu nede...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Kanlanma

Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Kanlanma, Görme yetisinin azalması durumu olan katarakt ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir göz hastalığıdır. Günümüzde katarakt ameliyatında kullanılan en yaygın yöntemler fakoemülsifikasyon ile eskstrakapsüler katarakt traksiyonudur. Bu iki ameliyat tekniğinde de amaç göze varlıkları daha net g...

Katarakt Sonrası Şikayetler

Katarakt sonrası şikayetler, katarakt ameliyatı görme problemlerinin giderilmesi için uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesidir. Gözüm üzerinde kendiliğinden meydana gelen zarın alınması ile işlem gerçekleştirilir. Katarakt ameliyatı tedavinin tek çözümüdür. çünkü ilaç tedaviyle kataraktın giderilmesi mümkün değildir. Gözde görme bozukluğ...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Banyo

Katarakt ameliyatı sonrası banyo, yapmaya bir engel bulunmamaktadır. Katarakt ameliyatı göz merceğinde yani gözün görme işlevini yerine getiren organda gerçekleştirilen bir cerrahi operasyondur. Her cerrahi müdahalenin kendisine ait bir kısım riskleri ve kolaylıkları olabilir. Ancak tıp alanında gerçekleştirilen büyüklü küçüklü birçok a...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Lens Kayması

Katarakt Ameliyatı Sonrası Lens Kayması, Katarakt genellikle ileri yaşlarda görülen bir göz hastalığıdır. Fakat orta ve küçük yaşlarda hatta bebeklerde bile rastlanmaktadır. Katarakt daha çok, görmede azalma ve bulanık görme şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Katarakt ameliyatı, genellikle sıkıntı yaratmadan k...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Sorunlar

Katarakt Ameliyatı Sonrası sorunlar: Katarakt, görmenin buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi bozuk bir görüntünün olmasıdır. Katarakt rahatsızlığı sadece ileri yaşta değil, aksine her yaşta olabilen görmede azalmaya bağlı bir hastalıktır. Rahatsızlık ileri yaşta sık görülmesine karşın orta yaş gurubunda görülen hatta yeni doğa...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Ödem

Katarakt ameliyatı sonrası, ödem oluşma ihtimali bulunmaktadır. Basit bir ameliyat bile olsa her ameliyat bazı riskleri beraberinde getirir. Katarakt ameliyatı da bu ameliyatlardan bir tanesidir. Katarak ameliyatı görmeyi sağlayan göz merceğinin matlaşması nedeniyle gerçekleştirilen bir cerrahi müdahaledir. Hastadan hastaya değişmekle b...

Katarakt Ameliyatından Sonra Yakını Görememe

Katarakt Ameliyatından Sonra Yakını Görmeme; Katarakt rahatsızlığı göz merceği üzerinde bulunan merceksi bölgenin zamanla matlaşması sonrasında kişinin uzak ve yakını bulanık bir şekilde görmesine neden olan rahatsızlık türüdür. Böylesi bir rahatsızlık ile karşı karşıya kalan kimse katarakt ameliyatı gerçekleştirebilir. Katarakt ameliyatı...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Katarakt Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar, Katarakt, göz bebeğinin ardında bulunan insan yapısı itibariyle doğal olarak meydana gelen göz merceğinin zaman içerisinde fonksiyonlarında azalma olması durumudur. İnsanlar yaşlandıkça göz merceği de sayan yapısını kaybeder ve görme bozuklukları meydana getirir. Gözde bulanıklık meydana gelir. Kiş...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Tansiyonu

Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Tansiyonu, Yaşlanmaya bağlı olarak organlarda doku kaybından gözler de nasibini alır. Gözde bulunan doğal lensin özelliğini kaybederek görüş ile ilgili sorunlar çıkartması katarakt olarak bilinir. Kataraktan kurtulmanın tek yolu cerrahi göz ameliyatıdır. Bütün ameliyatların sonrasında çeşitli komplikasyonl...

Katarakt Göz Damlası

Katarakt göz damlası, görme sorununun çözülmesi için göze damlatılan sıvılara verilen isimdir. Bu tür ilaçlar genellikle hastalığın tedavisini yapmaktadır. Birçok türü bulunan göz damlalarının bitkisel türde olanları da bulunmaktadır. Katarakt sorunu bir çok insanda meydana gelebilmektedir.Bu tür sorunu olan bir bireyde görüş buğulu bi...

Katarakt Başlangıcı

Katarakt Başlangıcı, göz merceğinin özelliğini kaybetmesi ve görmenin azalması ile oluşmaktadır. Katarakt görmenin buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi bozuk bir görüntünün olmasıdır. Katarakt rahatsızlığı sadece ileri yaşta değil, aksine her yaşta olabilen görmede azalmaya bağlı bir hastalıktır. Rahatsızlık ileri yaş...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme

Katarakt ameliyatı sonrası görme, zaman içerisinde normale dönmeye başlar. Görme yeteneği gözde yer alan göz merceği sayesinde gerçekleştirilir. Göz merceği bazen kalıtsal bezen de sonradan gelişen sebeplere bağlı olarak zamanla değişikliğe uğrayabilir. Katarakt hastalığı göz merceğinin saydamlaşması sonucu meydana gelir. Göz merceği sa...

Katarakt Damlası

Katarakt Damlası, Yaşlanmaya bağlı olarak gözün merceğinde protein birikmesi nedeniyle gerçekleşen görüntü bozulmaları katarakt olarak adlandırılmaktadır. Genetik yatkınlık ve yaşa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt zaman içinde körlüğe yol açmaktadır. Kataraktın tedavi yöntemleri konusunda son yıllarda birçok klinik çalışma yapılmış, lazerl...

Yaşlılarda Katarakt Ameliyatı

Yaşlılarda katarakt ameliyatı, katarakt yaş ilerledikçe çok görülen bir göz hastalığıdır. Katarakt gözdeki saydam olan mercek tabakanın opaklaşmasıdır. Gözün birinde olabildiği gibi ikisinde birdende gelişebilir. Yaşlılarda başlayan katarakt genelde her iki gözde birlikte görülür. Yaşlılarda tek taraflı olanına ender rastlanır.

Bebeklerde Katarakt Ameliyatı

Bebeklerde Katarak Ameliyatı, Katarakt rahatsızlığı her zaman ileri yaş grubunda görülmez. Bazen çok küçük yaştaki çocuklarda da görülür. Hatta bazende bebekler doğuştan katarakt rahatsızlığı ile dünyaya gelirler. Doğuştan görülen kataraktın sebepleriAnnenin hamilelik sırasında yaşadığı enfeksiyonlar n...

Katarakt Ameliyatı Sonrası Bakım

Katarakt Ameliyatı Sonrası Bakım: Katarakt genellikle ileri yaşlarda görülen bir göz hastalığıdır. Fakat orta ve küçük yaşlarda hatta bebeklerde bile rastlanmaktadır. Katarakt daha çok, görmede azalma ve bulanık görme şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Katarakt ameliyatı, genellikle sıkıntı yaratmadan kısa sürede biten bir ameliyattır. Şikay...

Ameliyatsız Katarakt Tedavisi

Ameliyatsız Katarakt Tedavisi, katarakt göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile meydana gelen bir göz hastalığıdır. Bu tür sorunu olan bir bireyde görüş buğulu bir şekilde oluşmaktadır. Etrafında duran nesneleri tam olarak göremez ve hareket eden cisimleri tam olarak algılayamaz. Dünyada var olan bir çok insanda bu tür rahatsızlıklar görü...

Göz Katarakt Ameliyatı

Göz katarakt ameliyatı, katarakt sık karşılaşılan şikayetler içerisinde yer alır. Gözün çeşitli nedenlerden dolayı görmesini kaybetmesi ile ortaya çıkar. Genellikle yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan problemler içerisinde bulunur. Ancak bazı hastalıklar veya genetik sebeplerden dolayı katarakt oluşması gözlenebilir. Özellikleri üveit...

Katarakt İlacı

Katarakt İlacı, Katarakt saydam göz merceğinin saydamlığın kaybederek buğulu görmeye başlamasıdır. Bu duruma halk arasında perde inmesi de denilmektedir. Genellikle yaşlılarda görülür. Katarakt tanısı biomikroskobik muayene ile konur.Katarakt Hakkında bilinmesi GerekenlerKatarakt hakkında ...

Köpeklerde Katarakt Ameliyatı

Köpeklerde Katarakt Ameliyatı, katarakt özellikle gözü etkileyen ve köpekler arasında oldukça yaygın olan bir rahatsızlıktır. Köpeklerde katarakt oluşumunun farklı nedenleri ve formu bulunmaktadır. Genellikle her yaştan ve her ırktan olan köpekler katarakt rahatsızlığından etkilenebilir. Köpeklerde kataraktın bazı tipleri spesifik, bazı türl...

Katarakt Çeşitleri

Katarak çeşitleri, Genellikle 55 yaş üstü kişilerde görülen görme bozukluğudur. Yaş durumundan hariç kişilerde göze alınan darbeler ve travmalar, geçirilmiş göz iltihapları, diyabet hastalığı, kortizon gibi bazı çeşit ilaçlarında uzun süre kullanımı sonucu görülebilir. Katarak tamamen körlüğe neden olmaz ve görülen gözden diğer göze geç...

Katarakt Ameliyatı Riskleri

Katarakt ameliyatı riskleri, Göz saydamlığını yitirilmesine neden olan ve gözde matlaşma meydana getiren bir rahatsızlıktır. Bu süreç içerisinde gözün görme kaybı yaşaması ile birlikte kişinin görmede bulanıklık yaşaması ile ortaya çıkar. Genellikle ileri yaş kişilerde ortaya çıkar. Özellikle şeker hastalığı, göze alınan darbe ve kullanılan ...

Katarakt Ameliyatı Anestezi

Katarakt ameliyatı anestezi, çağımızda sıklıkla uygulanan katarakt ameliyatı gözde oluşan görme bozukluğunun giderilmesi için uygulanan tekniklerden bir tanesidir. Fako yöntemi kullanılarak göz üzerinde bulunan yapının giderilmesiyle göz içerisine yerleştirilen mercek sayesinde kişide bulunan görme bozukluğunun tedavisi gerçekleştirilir. Bu ...

Katarakt Ameliyatı Sonrası

Katarakt ameliyatı sonrası; yapılması ve dikkat edilmesi gereken şeyler hastanın eski sağlığına kısa süre içinde kavuşması için çok önemlidir. Katarakt hastalığı insanın hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen bir göz hastalığıdır. Buna rağmen hastalığın tedavisi korkulmayacak kadar basittir. Katarakt, göz merceğinin değişime uğram...

Fako Katarakt Ameliyatı

Fako Katarakt Ameliyatı, Göz bebeğinin arkasında bulunan merceğin fonksiyonunu yitirmesiyle ortaya çıkan katarakt rahatsızlığı kişide bulanık görme, zaman içerisinde de görüşün düşmesi ve tamamen görememeye kadar giden bir hastalıktır. Katarakt rahatsızlığı birçok göz rahatsızlığı gibi ilaç ve gözlükle düzeltilememektedir. Katarakt anca...

Lazerle Katarakt Ameliyatı

Lazerle katarakt ameliyatı; bıçaksız olarak yapılan katarakt ameliyatıdır. Lazer teknolojisi kullanılarak katarakt rahatsızlığı tedavi edilirken göz içine mercek yerleştirilerek böylece uzak ve yakın görmedeki problemler giderilmektedir. Bu yöntem ile insan faktörü en aza indirilerek ameliyat daha güvenli yapılmakta ...

Doğuştan Katarakt Ameliyatı

Doğumsal katarakt ameliyatı, sık karşılaşılan şikayetler içerisinde yer alır. Özellikle annenin hamilelik süreci esnasında kullandığı ilaçların yan etkisi, bu süreç içerisinde geçirilen hastalıklar veya genetik sebeple ortaya çıkan bu durum doğumsal katarakt oluşumuna neden olur. Bebek doğduğu zaman gözünde katarakt oluşumu ile dünyaya gelir...

Katarakt Ameliyatı

Katarakt Ameliyatı genellikle görmemizi sağlayan ve göz bebeğinin arka kısmında yer alan göz merceğinde yaşanan bir sorundan kaynaklı olarak yapılmaktadır. Özellikle de göz merceğinde bulunan yapının giderek saydamlığını yitirmesiyle birlikte artık işlevini yerine getirmediği görülmektedir. Bu durum göz merceği mat bir hal aldığı için <...

Katarakt Nasıl Oluşur

Katarakt Nasıl Oluşur, Katarakt halk arasında göze perde gelmesi, pus gelmesi olarak da bilinir. Katarak gözün içinde bulunan şeffaf merceğin zamanla (bu genellikle yaşa bağlı olmaktadır) şeffaflığını kaybetmesidir. Göz merceğinde yıllara bağlı olarak proteinler veya eski hücreler birikerek dışarıya atılmazlar ve gözdeki şeffaflığa engel olu...

Şeker Hastaları Katarakt Ameliyatı Olabilir Mi

Şeker hastaları katarakt ameliyatı olabilir mi, sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan problemde gözde bulunan retina tabakasının etkilenmesi sonucu körlüğe neden olan hastalık olarak tanımlanır. Şeker hastalığı ile birlikte kişide beslenme bozukluğu, şişmanlık, insülin rezistansı, yaşlanma, kalıt...

Katarakt Bitkisel Tedavisi

Katarakt bitkisel tedavi, Genellikle yaşın ilerlemesi sonucu ortaya çıkan katarakt kişinin nesneleri bulanık görmesine neden olur. İlaç ile tedavisi olmayan bu göz hastalığının bazı bitkisel tedavi yöntemleri sayesinde ilerlemesi önlenebilir. Ancak hiç bir zaman unutulmamalıdır ki; katarakt için uygulanan bitkisel tedavi bu hasta...

Çocuklarda Katarakt

Çocuklarda katarakt, saydam olması gereken göz merceğinin saydamlığını kaybedip beyazlaşmasına katarakt ismi adı verilmektedir. Katarakt rahatsızlığı genellikle yaşlılarda görülmektedir, fakat yeni doğan bebeklerde de görülmektedir. Bu tür katarakta doğuştan katarakt rahatsızlığı ismi verilmektedir. Ç...

Katarakt Sonrası

Katarakt Sonrası, Katarakt en sık rastlanan göz problemleri arasındadır. Gözde önemli derecede görme bozuklukları, görme kalitesinde azalma meydana getirir. Göz bebeğinin arkasında ki göz merceğinin zarar görmesiyle birlikte katarakt kendini gösterir. Bu duruma genellikle yaşlılarda daha sık rastlanmaktadır. Fakat sadece yaşlılarda değil yen...

Katarakt Mercekleri

Katarakt Mercekleri, Gözün doğal merceği yaşlanmaya bağlı olarak zaman içinde bozulur, bu bozulma ile bulanık görme, çift görme, ışığa hassasiyet, renklerin soluklaşması gibi bazı sorunlar ortaya çıkar. İlaç ve gözlükle tedavinin sonuç vermediği durumlarda katarakt ameliyatı ile göz merceği değiştirilir. Göz sağlığı ile ilgili gelişmeler çok...

Bebeklerde Katarakt Ameliyatı Sonrası

Bebeklerde Katarakt Ameliyatı sonrası: Katarakt ameliyatı yalnızca ileri yaştaki kişilerde değil her yaş gurubunda olduğu gözlemlenmektedir. Katarakt rahatsızlığı ışığa bakamam, görmede azalma, göz renginde solukluk olması, sararma ve gece görüş te sorun rahatsızlığıdır. Bu durum gözde rahatsızlık belirtileridir. Yaşamı olumsuz...

Katarakt Ameliyatı Lens Çeşitleri

Katarakt ameliyatı lens çeşitleri, Katarakt gözün renkli kısmının (iris) arkasındaki saydam ve numaralı doğal merceğin yaşlanmayla birlikte saydamlığını yitirerek görme bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Kişinin genen sağlık durumuna göre uygun göz içi lens seçimi yapılarak katarakt ameliyatı gerçekleştirilmekte ve ha...

Katarakt Ameliyatı Mercek Çeşitleri

Katarakt ameliyatı mercek çeşitleri, kataraktı olan bireylerin uzak ya da yakın veya her iki mesafenin de tedavi edilmesi gibi pek çok seçeneği bulunmaktadır. Bu durum genellikle bireyin yapmış olduğu seçime ve sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Katarakt ameliyatında göze uygun olan mercekler seçilerek göz içi lensleri ile amel...

Gözde Katarakt

Gözde katarakt; Katarakt doğuştan gelebileceği gibi bazen de sonradan oluşabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda karşılaşılan bu göz hastalığının gözün görme işlevini yavaşlattığı bilinmektedir. Beş duyu organı içerisinde yer alan göz oldukça hassas bir organdır. Göz göreme işlevini göz merceği adı verilen kısım sayesinde yerine getirir. ...

Bebeklerde Katarakt

Bebeklerde Katarakt; Katarakt, görmede azalmaya bağlı olarak ışığa karşı hassasiyet ve renklerde soluk görme veya çift görmedir. Katarakt her yaşta oluşabilmektedir. Anne karnında geçirilen virütik enfeksiyonlar ve bazı metabolik hastalıklar yeni doğan bebeklerde oluşturabilmektedir. Göz merceği doğumdan itibaren tek veya çift taraflı o...

Katarakt Ameliyatı Komplikasyonları

Katarakt Ameliyatı Komplikasyonları: Özellikle orta yaş üzerinde oldukça sık görülen bir göz hastalığı olan katarakt, kesin olarak ancak ameliyat ile tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Kişide yaratacağı görme bozuklukları ile ilerleyen zamanlarda hayatının oldukça olumsuz etkilenmesine neden olan bu hastalık günümüzde teknolojinin ilerlemesi ...

Doğuştan Katarakt

Doğuştan katarakt, diğer ismiyle konjenital katarakt göz merceğinin doğumdan itibaren tek veya iki taraflı saydamlığını yitirmesidir. Konjenital kataraktın altında birden fazla neden yatabileceği gibi hiçbir nedene bağlı olmaksızın da ortaya çıkabilir. Bebeklerde bir göz bebeği diğerinden farklı renkte olabilir veya gözde şaşılık ortaya...

Glokom Katarakt

Glokom katarakt; kardeş hastalıklar olarak bilinen göz hastalıklarıdır. Genellikle her ikisinin başlama yaşı altmışlardan sonradır. Glokom (göz tansiyonu) hastalarında çeşitli nedenlerde dolayı katarakt görülme oranı artmaktadır. Katarakt oluşunca glokomun kontrolü de güçleşmektedir.Glokom nedir?Glokom göz içerisindeki...

Katarakt Nedir

Katarakt nedir, göz mercek saydamlığının kaybolup, onun yerine donuk beyaz bulanıklık gösterilen duruma katarakt adı verilir. Katarakta göz merceğinin bulanıklığı artarak görme olayı güçleşir ve sonunda yol olmaktadır. Katarakt doğuştan görüleceği gibi sonradan kaza sonucu da oluşabilmektedir. Bununla beraber katarakt genellikle 5...

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır, sık karşılaşılan görme bozuklukları içerisinde yer alır. Gözde saydam olarak bulunan bölümün çeşitli nedenlerden dolayı saydamlığını yitirmesine bağlı görmenin azalması ile ortaya çıkan göz rahatsızlığıdır. İleri yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Travma, sistemik hastalıklar, üveit rahatsızlığı, steroid içerik...

Katarakt

Katarakt: Oldukça yaygın görülen bir sağlık problemi olan katarakt, göz bebeğinin arka kısmında yer alan ve görmemiz açısından son derece önemli olan göz merceğinin yapısını kaybetmesi ve saydam yapısını yitirmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Katarakt durumunda kişi nesneleri bulanık bir şekilde görür ve bu durumda oldukça rahatsızlık h...

Katarakt Hastalığı

Katarakt hastalığı; bir göz hastalığı çeşidi olarak bilinir. Duyu organları içinde en hassas yapıya sahip olarak binen göz hayatı idame ettirebilmek için oldukça önemli bir organdır. Bu nedenle göz sağlığı çok önemlidir. Göz hastalıklarının bir çoğu gözlük, damla veya krem kullanarak tedavi edilebilen nitelikte hastalıklardan oluşmaktad...

 

Katarakt Ameliyatı Sonrası Bulanık Görme
Katarakt Ameliyatı Kaç Günde İyileşir
Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Ödem Oluşması
Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Damlası
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı
Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Kanlanma
Katarakt Sonrası Şikayetler
Katarakt Ameliyatı Sonrası Banyo
Katarakt Ameliyatı Sonrası Lens Kayması
Katarakt Ameliyatı Sonrası Sorunlar
Katarakt Ameliyatı Sonrası Ödem
Katarakt Ameliyatından Sonra Yakını Görememe
Katarakt Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar
Katarakt Göz Damlası
Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Tansiyonu
Katarakt Başlangıcı
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme
Katarakt Damlası
Yaşlılarda Katarakt Ameliyatı
Bebeklerde Katarakt Ameliyatı
Katarakt Ameliyatı Sonrası Bakım
Ameliyatsız Katarakt Tedavisi
Göz Katarakt Ameliyatı
Katarakt İlacı
Köpeklerde Katarakt Ameliyatı
Katarakt Çeşitleri
Katarakt Ameliyatı Riskleri
Katarakt Ameliyatı Anestezi
Katarakt Ameliyatı Sonrası
Fako Katarakt Ameliyatı
Popüler İçerik
Katarakt Ameliyatı Sonrası Bulanık Görme
Katarakt Ameliyatı Sonrası Bulanık Görme
Katarakt ameliyatı sonrası bulanık görme; oldukça normal bir durumdur. Katarakt hastalığı sıradan ve en çok karşılaşılan göz hastalıklarından bir tane...
Katarakt Ameliyatı Kaç Günde İyileşir
Katarakt Ameliyatı Kaç Günde İyileşir
Katarakt ameliyatı kaç günde iyileşir; Katarakt hastalığı sıradan bir hastalık olsa da tedavisi için öngörülen tek yöntem cerrahi müdahaledir. Katarak...
Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Ödem Oluşması
Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Ödem Oluşması
Katarakt ameliyatı sonrası gözde ödem oluşması; Göz yapısı itibariyle pek çok organa göre hassastır ve her zaman özenli bir bakım ister. En ufak bir t...
Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Damlası
Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Damlası
Katarakt ameliyatı sonrası göz damlası, sık karşılaşılan şikayetler içerisinde yer alan gözde kataraktın giderilmesi için cerrahi operasyon kullanılar...
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı: İlerleyen yaştaki kişilerin ortak şikayeti olan katarakt görme bozuklukları içerisinde en sık karşılaşılan bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Katarakt Ameliyatı Sonrası Bulanık Görme
Katarakt Ameliyatı Kaç Günde İyileşir
Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Ödem Oluşması
Katarakt Ameliyatı Sonrası Göz Damlası
Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019